ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประพันธ์ ฉ่ำเเสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรงเรียนบ้านกลางควรปรับปรุงสิ่งใดภายในโรงเรียน
ห้องน้ำ
โรงอาหาร
ห้องเรียน
ห้องปฐมพยาบาล
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/08/2011
ปรับปรุง 01/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 471626
Page Views 553357

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพุต่อ ทัพหลวง บ้านไร่ 056 530354
2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก ทัพหลวง บ้านไร่ 056-530355
3 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 089-8598875
4 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก บ้านไร่ บ้านไร่ 0931322218
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ บ้านไร่ 0-5654-6026
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 เมืองการุ้ง บ้านไร่ 056-983-161
7 โรงเรียนบ้านตะกรุด เมืองการุ้ง บ้านไร่ 0844928016
8 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย แก่นมะกรูด บ้านไร่ 056049810
9 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ แก่นมะกรูด บ้านไร่ 056-580004
10 โรงเรียนบ้านคลองเสลา แก่นมะกรูด บ้านไร่
11 โรงเรียนวัดเขาผาแรต น้ำรอบ ลานสัก 081-0405351
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก น้ำรอบ ลานสัก 0-5651-3515
13 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ป่าอ้อ ลานสัก 0-5651-5432
14 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ลานสัก ลานสัก 0894375706
15 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต 056518321
16 โรงเรียนบ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต 0-5658-0045