ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 317) 20 มี.ค. 61
11 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 296) 20 มี.ค. 61
6 เมษายน 2561 ประกาศผลสอบ (อ่าน 294) 20 มี.ค. 61
29 มีนาคม 2561 งานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 / ม.3 พร้อมรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 347) 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 318) 19 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 335) 06 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 306) 06 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 336) 06 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 335) 06 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 316) 06 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 244) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 266) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 305) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 233) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 241) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 203) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 206) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอกสาร จำนวน ๔๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 209) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 204) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 216) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 153) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 160) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาสีฟัน จำนวน ๒๗ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 153) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปหมู่ จำนวน ๑ กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 152) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 144) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 146) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพลาสติกใส จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 154) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 147) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 163) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้อสอบ จำนวน ๒,๗๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 140) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสายไมล์ สายไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 153) 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 194) 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 177) 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้สด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 193) 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดรำอีสาน จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 200) 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเเต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 211) 21 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ (อ่าน 290) 09 ส.ค. 60
การเเข่งฟุตบอล อบจ.จูเนียร์ จังหวัดอุทัยธานี (อ่าน 416) 18 มิ.ย. 60