ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น. ทำบุญประจำปี วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
14 มิ.ย. 62 ถึง 15 มิ.ย. 62 ตัวแทนนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2
13 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น. เลือกตั้งสภานักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62 เวลา 08.00 น.กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
29 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 / รับวุฒิการศึกษา
21 มี.ค. 61 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
31 ก.ค. 60 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2560

27 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10

27 ก.ค. 60 ส่งแผนการสอนครั้งที่4 จำนวน 5 สัปดาห์

วิชาการ
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2560

วิชาการ
17 ก.ค. 60 ถึง 18 ก.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2560

07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

26 ส.ค. 59 เเข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับกลุ่มห้วยคต 2
เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกลาง
24 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มห้วยคต 2
เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกลาง
ชุดสุภาพ
18 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 กีฬาต้านภัยยาเสพติด คุภนิมิตคัพ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม